האדם הסביר

מיכל קוסטינר ועודד נוסבאום הם אנשים סבירים עם מחשבות סבירות